Solárne fotovoltaické panely sú dnes už jednou z najdostupnejších a najpraktickejších technológií pre obnoviteľnú a čistú energiu na trhu pre bežných ľudí. Tak prečo teda už nie sú na streche každého domu? Napriek ich výhodám je to hlavne o potrebe investícií na začiatku a do určitej miery aj pretrvávajúcimi dnes už často aj mylnými predstavami o ich možnostiach, nákladoch, zložitosti, spoľahlivosti, životnosti, prínosoch a podobne.

Sú fotovoltaické panely len pre ekologických „nadšencov“, ktorí na návratnosť investície nepozerajú? Alebo aj pre bežných ľudí?

Pred 10 a viac rokmi bola fotovoltaika pre bežné domácnosti príliš drahá a vôbec sa to „neoplatilo“. Ale doba sa mení a dnes to už zďaleka neplatí, aj keď to možno na Slovensku zatiaľ až tak nevidieť. I to má svoje dôvody, je však asi zbytočné ich tu rozoberať, dôležitejšie v tomto zmysle je nie čo bolo, ale kam smeruje vývoj a ako to môže byť.

Vývoj produkcie a ceny fotovoltaických panelov

Ceny samotných fotovoltaických panelov za posledné roky výrazne klesli. A to hlavne vďaka výrobe panelov vo väčšom rozsahu a tiež vďaka novým technológiám pri ich výrobe, ktoré ju zlacňujú. Napríklad pred časom bolo potrebné na výrobu fotovoltaických panelov dosiahnuť čistotu kremíka 9N – 99,999999999 %, tzn. deväť deviatok za desatinnou čiarkou. To je jeden atóm nečistôt na miliardu atómov kremíka! Neskutočné číslo. Dnes postačí na dosiahnutie ešte vyššej účinnosti čistota 5N, teda 99,99999 %. Aj tým sa cena fotovoltaických panelov dostáva na úroveň, že si ich môžu dovoliť aj bežné domácnosti a pritom návratnosť investície do takejto produkcie elektriny pre vlastnú spotrebu je veľmi rozumná.

Fotovoltaika je dnes už plne konkurenčným zdrojom energie a má svoje nesporné výhody napríklad oproti produkovaniu elektriny spaľovaním uhlia. A je viac-menej otázkou času, kedy sa rozšíri do takej miery, že bude pre mnohých automatickou voľbou, o ktorej ani netreba premýšľať.

Cena elektriny vyrobenej fotovoltaickými panelmi dnes už plne konkuruje cene elektriny pre domácnosti z klasickej elektrickej siete. Vyžaduje si to však, aby ste dokázali čo najviac tejto elektriny sami spotrebovať, inak sa návratnosť do fotovoltaických panelov predlžuje.

Fotovoltaiku budúcnosť ešte len čaká

V rokoch 2010 – 2011 bol u nás dočasný „boom“ inštalácií veľkých fotovoltaických elektrární, ktorý bol spôsobený ničím iným ako garantovanou výkupnou cenou vyprodukovanej elektriny. Pre ne krátke „zlaté časy“ skončili veľmi rýchlo, a je to aj dobre, pretože to bolo umelé a neudržateľné a navyše túto „podporu“ budeme pociťovať ešte do roku 2025 aj na účtoch za elektrinu. To ale neznamená, že bez podpory vysokými výkupnými cenami bude fotovoltaika navždy nezaujímavá.

Naopak, dnes je situácia už iná a vďaka poklesu cien začína byť fotovoltaika zaujímavá pre domácnosti aj pre firmy, ktoré si takto môžu výhodne vyrábať vlastnú elektrickú energiu. Aj podpora štátu sa orientuje už nie na výkupné ceny a veľké elektrárne ale práve na domácnosti prostredníctvom dotácií na inštaláciu fotovoltaických systémov. A práve pre decentralizovanú výrobu elektriny fotovoltaickými panelmi priamo na mieste jej spotreby zlaté časy začínajú.

Nárast celkového celosvetového inštalovaného výkonu fotovoltaiky

Fotovoltaika v posledných rokoch celosvetovo zaznamenala čoraz rýchlejší, až exponenciálny rast. A tento rast je v poslednom období čoraz viac poháňaný práve menšími inštaláciami. V roku 2013 fotovoltaika vyprodukovala síce len 0,85 % celosvetovo a v Európe 3 % celkovej spotrebovanej elektrickej energie, ale na druhej strane to predstavuje veľký potenciál, ktorý stále nie je ani zďaleka využitý. V Európe je lídrom stále Nemecko, na jednej strane si to môže dovoliť ale na druhej strane vie čo robí, a pritom nemá najlepšie prírodné podmienky pokiaľ ide o slnečný svit. Ďalšou skutočnosťou je, že doposiaľ bola fotovoltaická elektrina drahšia ako z klasických zdrojov, ale už je veľmi konkurenčná až výhodnejšia a bude čoraz lacnejšia a tým aj zaujímavejšia aj pre domácnosti. Aj to predznamenáva výborné vyhliadky do budúcnosti.

Keď teda ceny tak klesajú a technológia sa zlepšuje, je rozumné ešte počkať?

Na prvý pohľad sa to zdá logické. Pozrime sa na to ale podrobnejšie. V súčasnosti je návratnosť fotovoltaických panelov (teda čas, za ktorý vyprodukujú toľko úspor, koľko bola investícia do nich) s dotáciami v ideálnom prípade aj 5 – 7 rokov. Takže, aby sa oplatilo čakať, každý rok by musela ich cena klesnúť lineárne minimálne o šestinu zo súčasnej ceny a za 5 – 7 rokov by sa museli rozdávať a montovať zadarmo. Inými slovami, napríklad za tri roky sa vám vráti polovica investície do fotovoltaických panelov a v tom čase by musela byť vtedajšia cena nielen panelov, ale aj celej zostavy s montážou polovičná, aby to bolo aspoň nerozhodné. V posledných rokoch cena výrazne klesla, ale ten najväčší skokový pokles je už zrejme za nami a zdá sa, že už bude klesať pomalšie. Do budúcnosti vývoj pôjde zrejme skôr cestou zvyšovania účinnosti ako neustáleho stláčania ceny, a zrejme pôjde o postupný nárast (aj kvôli fyzikálnych obmedzeniam), nie skokový.

Navyše, cena panelov v prípade domácich inštalácií tvorí len približne tretinu celkovej ceny. Zvyšok sú ďalšie komponenty a montáž. Ceny batérií (hlavne lítiových) tiež klesajú, ale až taký výrazný pokles ako panely nezaznamenali. Ostatné komponenty sú plus-mínus na rovnakej úrovni. A cena práce, teda montáže, zrejme neklesne, skôr naopak. Nižšia cena panelov sa prejaví hlavne v prípade veľkých fotovoltaických elektrární, kde je podiel nákladov na samotné panely vyšší.

Z tohto pohľadu sa pre domácnosti čakanie neoplatí, pretože za čas čakania by už mohli panely produkovať energiu a šetriť peniaze. A vyprodukujú jej podľa všetkého viac ako môže klesnúť cena. Prišli by ste tak o značnú časť potenciálnych úspor kvôli o niečo lepšej cene alebo technológii. A to vôbec nerozoberáme prínosy pre životné prostredie, teda vlastne pre nás. To by mala byť hlavná motivácia. Ale tá závisí na prístupe každého jednotlivca a niekoľko čísiel a faktov ho nezmení.