Pre tých, čo chcú rovno rýchlu odpoveď, pri vykurovaní domu, ak pre zjednodušenie uvažujeme len o samotných nákladoch na kúrenie, nie vstupných nákladoch na technológiu a zariadenia:

  • Áno, keď máte k dispozícii na kúrenie len elektrinu
  • Otázne, zväčša menej výhodné pri vykurovaní plynom
  • Nie, ak kúrite alebo plánujete kúriť drevom

Porovnanie nákladov na vykurovanie

Tepelné čerpadlo funguje ako „násobič“ dodanej elektrickej energie na jeho pohon. O koľko vstupnú energiu znásobí, závisí na rozdiele teploty prostredia, odkiaľ tepelné čerpadlo teplo čerpá (vonkajší vzduch alebo voda/zem) a teplote potrebnej na vykurovanie, teda na akú má čerpadlo vykurovacie médium ohriať. Tento násobok vyjadruje COP (coefficient of performance) tepelného čerpadla, z princípu je to premenlivá hodnota, a môže sa pohybovať reálne medzi 1,5 – 4. V technických údajoch tepelných čerpadiel sa uvádza pre určitý konkrétny rozdiel teplôt, alebo pre viaceré rozdiely.

Náklady na získanú energiu (teplo) sú teda pri tepelnom čerpadle premenlivé, pričom pri iných zdrojoch (plyn, drevo, elektrina) sú v zásade rovnaké bez ohľadu na vonkajšiu teplotu:

Na grafe zámerne nie sú uvedené žiadne konkrétne hodnoty, zámerom je ilustrovať princíp nákladov na vykurovanie pri tepelnom čerpadle v porovnaní s inými zdrojmi. Orientačne, tepelné čerpadlo využívajúce na „získanie“ tepla vonkajší vzduch vie produkovať tepelnú energiu „lacnejšie“ pri plusových teplotách nad nulou (hranica býva najčastejšie niekde medzi 0 – 10 °C), čím je teplota nižšia, tým je na kúrenie výhodnejší plyn.

Okrem prevádzkových nákladov samozrejme rozhodnutie o tepelnom čerpadle ovplyvňujú aj náklady na zakúpenie a inštalovanie tepelného čerpadla. Ďalej je dôležité, či má byť tepelné čerpadlo použité pre vykurovací systém s podlahovým vykurovaním alebo radiátormi – pri podlahovom vykurovaní stačí nižšia teplota vody na vykurovanie ako pri vykurovaní radiátormi, tepelné čerpadlo sa z princípu viac hodí pre podlahové vykurovanie, pri použití s vykurovacím systémom s radiátormi sa výhody tepelného čerpadla takmer strácajú.

Ohrev vody tepelným čerpadlom a solárnymi kolektormi

Pri porovnaní čisto prevádzkových nákladov na ohrev vody tepelným čerpadlom a solárnymi kolektormi je víťaz jednoznačný, a to s veľkým náskokom – solárne kolektory. Tie totiž na získanie tepla spotrebujú minimum energie, na pohon obehového čerpadla s príkonom 10 – 20 W, ročné náklady rádovo v eurách. Z hľadiska investičných nákladov vychádzajú výhodnejšie tiež kolektory.

Výhodou tepelného čerpadla síce je, že dokáže ohriať vodu aj keď nesvieti slnko (noc, zamračené) a tepelným čerpadlom je možné vodu zohrievať viac-menej počas celého roku, pričom pri kolektoroch je potrebný aj iný zdroj tepla na ohrev vody. Keďže však kolektory pokryjú približne 2/3 roku, aj keď sa pri zvyšnej 1/3 roku využije na ohrev vody iný zdroj, stále si aj z hľadiska celoročných prevádzkových nákladov udržiavajú náskok slnečné kolektory.

V praxi sa môžu vyskytnúť rôzne situácie:

  • Ak chcete ušetriť za ohrev vody, pričom neriešite vykurovanie a rozhodujete sa medzi tepelným čerpadlom a kolektormi, jasnou voľbou sú kolektory.
  • Ak už tepelné čerpadlo máte a využívate ho aj na ohrev vody, kolektory môžu byť tiež zaujímavé, aj keď odpoveď nie je jednoznačná, závisí predovšetkým na druhom doplnkovom zdroji na ohrev vody.
  • Podobne ako pri vykurovaní, celkové porovnanie pri vykurovaní a ohreve vody závisí na tom, aké zdroje energie máte k dispozícii alebo viete využiť. Solárne kolektory sa na vykurovanie nehodia, pri ohreve vody však ťažko v dvoch tretinách roku nájdu konkurenciu.