Veľa ľudí napadne, že keď si už nainštalujú solárne kolektory, tak prečo ich nevyužiť okrem ohrevu teplej vody aj na prikurovanie. Zrejme tiež mnohé montážne firmy budú taktiež s radosťou odporúčať využiť solárne kolektory aj na vykurovanie, veď pre nich je to ďalší zisk. Skutočne sa to však oplatí?

Áno, teplo získané solárnymi kolektormi je možné využiť aj inak – napr. na prikurovanie, ohrev vody v bazéne alebo iné účely. Má to však háčik. Slnečná energia je sezónna a jej dostupnosť sa v priebehu roka mení úplne opačne, ako by sme na vykurovanie potrebovali. Najviac slnečného žiarenia je vtedy, keď vykurovať nie je potrebné. A opačne, vo vykurovacej sezóne je slnka značne pomenej (aj kvôli veľkému počtu zamračených dní, ktoré sú navyše aj kratšie).

Súhrn slnečného žiarenia po mesiacoch

Priebeh slnečného žiarenia po mesiacoch

V letnej polovici roka, šesť mesiacov od apríla do septembera je 75 % celoročného úhrnu žiarenia. Slnečné žiarenie za mesiac december je len na úrovni 13 % júla.

Ak Vám niekto tvrdí, aké je solárne vykurovanie výborné, nie je to celkom tak. Inak, prečo doma kúrime? Pretože je vonku zima. A prečo je vonku zima? Lebo Slnko svieti menej a je nižšie nad obzorom a preto máme vlastne aj ročné obdobia. Takže je to nelogické snažiť sa za každú cenu využívať slnečné žiarenie na kúrenie v čase, keď je ho minimum. Teoreticky aj technicky to možné je, ale je to neprimerane drahé (aha, a komu vyhovuje, že je to drahé, keď Vám nie?).

Solárne vykurovanie - schéma

Na grafe je znázornený priebeh priemernej potreby energie na vykurovanie a ohrev vody a produkcia energie solárnymi kolektormi. Je možné vidieť, že aj pri 3-násobnej ploche kolektorov v porovnaní s plochou potrebnou len na ohrev teplej vody sú potenciálne zisky pomerne malé.

Nevýhodou takéhoto predimenzovania systému sú značné prebytky tepla v lete. Vzhľadom na značne vyššie náklady a diskutabilný celkový prínos sa použitie solárnych kolektorov na prikurovanie pri priemerných podmienkach jednoducho príliš neoplatí. V ideálnom prípade je možné v lete využiť systém na ohrievanie bazéna a iné účely.

Využitie solárnych kolektorov na podporu vykurovania je vhodné iba pre domy s nízkoteplotnými vykurovacími systémami (podlahové alebo stenové vykurovanie) a dobre zateplené s parametrami nízkoenergetických stavieb. V tomto prípade sú však náklady pomerne vysoké a prínos nižší, preto je potrebné starostlivo zvážiť pomer nákladov a prínosov. Pri ideálnej situácii je možné pokryť približne 15 až 25 % potreby tepla na vykurovanie. Keďže v hlavnom vykurovacom období nie je intenzita slnečného žiarenia dostatočná, viac-menej je systém rozumne využiteľný len v prechodnom období na jeseň a jar.

Vzhľadom na vysoké náklady a nízke prínosy by bolo rozumnejšie investovať tieto peniaze napríklad do zateplenia domu, LED osvetlenia alebo fotovoltaických panelov, ktoré vám budú vyrábať elektrinu, alebo do niečoho iného, čo prinesie väčší úžitok.