Ak chcete ušetriť za energie pre svoju domácnosť, dotácie* vám môžu vo vašom rozhodovaní výrazne pomôcť

Zelená domácnostiam II

Úspešné dotácie na solárne panely pokračujú programom Zelená domácnostiam II. S týmito dotáciami môžete získať solárne kolektory alebo fotovoltaické panely výrazne lacnejšie!
V pokračovaní národného projektu Zelená domácnostiam II je vyčlenených 48 miliónov € na obdobie 2019 – 2023 (v prvej časti 2015 – 2018 to bolo 45 miliónov €).

Stav čerpania prostriedkov vyčlenených na dotácie na rok 2020

Od júna 2020 sa zmenil spôsob podávania žiadostí o dotáciu: namiesto „kôl“ v danom dni a čase sú spustené „zásobníky“ (poradovníky) žiadostí o dotáciu.

 • výhodou je, že žiadosť je možné zadať kedykoľvek (kým sa nevyčerpajú prostriedky) a nie je potrebné čakať na presný dátum a hodinu, kedy sa otvorilo „kolo“, a zvyčajne pomerne rýchlo aj uzatvorilo (10-15 min), ako to bolo predtým
 • ďalšou výhodou je, že údaje v žiadosti (okrem miesta inštalácie, druhu zariadenia a e-mailu), je možné upravovať a tiež si pozrieť „poradie“ svojej žiadosti v zásobníku, t.j. ak nie ste presne rozhodnutí o konkrétnom a presnom type a počte panelov/kolektorov, bude lepšie zadať žiadosť s „nejakými“ kolektormi/panelmi a ich počet, priebežne sa to dá zmeniť
 • poukážky sa budú vydávať priebežne podľa toho ako budú preplácané vydané poukážky na už nainštalované „zariadenia“. Zostáva termín inštalácie do troch mesiacov od vydania poukážky
 • možnou nevýhodou však je, že do zásobníka je uvoľnený celoročný „rozpočet“ na dotácie, teda prostriedky zrejme nevystačia až do konca roka, ale môžu sa minúť skôr
 • na kolektory je vyčlenených 3 000 000 €, čo vystačí orientačne na 1 700 poukážok a na fotovoltaiku 1 500 000 €, t.j. orientačne 1 000 poukážok
 • Stav čerpania prostriedkov vyčlenených do konca roku 2020 (údaje sú v %): posledná aktualizácia: 01.07.

  Solárne kolektory: 51% (z 3 000 000 €)

  Fotovoltaika: 66% (z 1 500 000 €)

  Žiadosť o dotáciu vyplníme za vás

  Pripravíme údaje na vyplnenie žiadosti a po vašej kontrole žiadosť vyplníme a zaregistrujeme.

  Výška dotácií na kolektory a fotovoltaiku

  Dotácie sa poskytujú na fotovoltaické panely, slnečné (termické) kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu a (zatiaľ len formálne) malé veterné turbíny. Výška dotácie závisí na výkone inštalovaného zariadenia (teda nie napríklad na jeho cene) a odrátava sa z celkovej ceny za kompletnú dodávku a montáž celého systému.

  • Solárne kolektory: 400 – 500 € na 1 kW inštalovaného výkonu, maximálne 1 750 € alebo 50 % celkovej ceny systému.
  • 400 € / 1 kW je základná dotácia
  • 440 € / 1 kW ak bude preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie v rodinnom dome alebo ak nie je možné pripojiť rodinný dom k systému centrálneho zásobovania tepla (nie je v oblasti vybudovaný)
  • 500 € / 1 kW pri splnení oboch vyššie uvedených podmienok, teda ak bude preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie v rodinnom dome a zároveň nie je možné rodinný dom pripojiť k systému centrálneho zásobovania tepla (nie je v oblasti vybudovaný)
  • Fotovoltaické panely: 500 € / 1 kW inštalovaného výkonu, maximálne 1 500 € alebo 50 % celkovej ceny systému.
  • Akumulácia v batériách už nie je dotovaná (zároveň ani nie je uprednostňujúcich kritériom)
  Dátum Zariadenia Vyčlenená suma Vydané poukážky v hodnote Počet poukážok
  03.03.2020 kolektory 1 000 000 € 999 711 € 600
  10.03.2020 fotovoltaika 700 000 € 698 960 € 492
  Dátum Zariadenia Vyčlenená suma Vydané poukážky v hodnote Počet poukážok
  08.10.2019 fotovoltaika 400 000 € 404 526 € 278
  17.09.2019 kolektory 700 000 € 704 373 € 434
  20.08.2019 fotovoltaika 500 000 € 463 791 € 328
  06.08.2019 kolektory 700 000 € 699 018 € 421
  25.06.2019 fotovoltaika 500 000 € 365 927 € 257
  18.06.2019 kolektory 700 000 € 700 496 € 413
  28.05.2019 fotovoltaika 500 000 € 306 026 € 226
  21.05.2019 kolektory 700 000 € 702 312 € 422
  30.04.2019 fotovoltaika 800 000 € 458 452 € 329
  16.04.2019 kolektory 800 000 € 799 263 € 476
  26.03.2019 fotovoltaika 800 000 € 799 282 € 585
  19.03.2019 kolektory 800 000 € 799 541 € 490
  Dátum Zariadenia Alokácia
  Bratislavský kraj
  Alokácia mimo
  Bratislavského kraja
  Počet poukážok Využitie poukážok
  23.08.2018 kolektory   1 778 798 786 N/A
  26.06.2018 kolektory   3 000 000 1 508 N/A
  17.04.2018 kolektory   3 000 000 1 374 N/A
  10.04.2018 fotovoltaika   1 650 000 584 N/A
  27.02.2018 kolektory 770 000   325 85 %
  06.02.2018 kolektory   2 350 000 1 086 88 %
  23.01.2018 fotovoltaika   1 650 000 588 84 %
  17.10.2017 kolektory   1 250 000 616 73 %
  10.10.2017 fotovoltaika   950 000 328 79 %
  19.09.2017 kolektory   2 000 000 1 017 79 %
  08.08.2017 kolektory   1 100 000 525 80 %
  11.07.2017 fotovoltaika   900 000 316 82 %
  27.06.2017 kolektory   1 100 000 559 79 %
  30.05.2017 kolektory   1 100 000 561 73 %
  23.05.2017 kolektory 1 091 000   490 77 %
  16.05.2017 fotovoltaika   900 000 306 85 %
  02.05.2017 kolektory   1 500 000 767 81 %
  18.04.2017 fotovoltaika   1 000 000 339 77 %
  04.04.2017 kolektory   2 000 000 992 81 %
  29.11.2016 kolektory   4 000 000 2 002 75 %
  21.11.2016 fotovoltaika 500 000 2 000 000 782 79 %
  06.09.2016 kolektory + fotovoltaika   4 000 000 1 824 85 %
  02.02.2016 kolektory + fotovoltaika 500 000 6 500 000 3 216 70 %
  01.12.2015 kolektory + fotovoltaika 470 000 2 780 000 1 453 53 %

  * Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach sa poskytuje na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi domácnosťou a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a je poskytovaný domácnostiam z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk.
  Spoločnosť QUEST elements s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.