Ak chcete ušetriť za energie pre svoju domácnosť, dotácie* vám môžu vo vašom rozhodovaní výrazne pomôcť

Zelená domácnostiam II

Úspešné dotácie na solárne panely pokračujú programom Zelená domácnostiam II. S týmito dotáciami môžete získať solárne kolektory alebo fotovoltaické panely výrazne lacnejšie!
V pokračovaní národného projektu Zelená domácnostiam II je vyčlenených 48 miliónov € na obdobie 2019 – 2023 (v prvej časti 2015 – 2018 to bolo 45 miliónov €).

Harmonogram kôl prideľovania dotácií v roku 2020

Prostriedky vyčlenené na dotácie sú uvoľňované postupne formou jednotlivých „kôl“:

Dátum Zariadenia Vyčlenená suma Vydané poukážky v hodnote Počet poukážok
03.03.2020 kolektory 1 000 000 € 999 711 € 600
10.03.2020 fotovoltaika 700 000 € 698 960 492
14.04.2020 kolektory 700 000 €   410
21.04.2020 fotovoltaika 500 000 €   350

Ďalšie kolá dotácií pre rok 2020 budú oznámené neskôr, SIEA pripravuje úpravu spôsobu vypĺňania žiadostí o dotácie, aby mohli byť žiadosti zadávané priebežne, nielen v konkrétny dátum a čas.

Výška dotácií* na kolektory a fotovoltaiku

Dotácie sa poskytujú na fotovoltaické panely, slnečné (termické) kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu a (zatiaľ len formálne) malé veterné turbíny. Výška dotácie závisí na výkone inštalovaného zariadenia (teda nie napríklad na jeho cene) a odrátava sa z celkovej ceny za kompletnú dodávku a montáž celého systému.

  • Solárne kolektory: 400 – 500 € na 1 kW inštalovaného výkonu, maximálne 1 750 € alebo 50 % celkovej ceny systému.
  • 400 € / 1 kW je základná dotácia
  • 440 € / 1 kW ak bude preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie v rodinnom dome alebo ak nie je možné pripojiť rodinný dom k systému centrálneho zásobovania tepla (nie je v oblasti vybudovaný)
  • 500 € / 1 kW pri splnení oboch vyššie uvedených podmienok, teda ak bude preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie v rodinnom dome a zároveň nie je možné rodinný dom pripojiť k systému centrálneho zásobovania tepla (nie je v oblasti vybudovaný)
  • Fotovoltaické panely: 500 € / 1 kW inštalovaného výkonu, maximálne 1 500 € alebo 50 % celkovej ceny systému.
  • Akumulácia v batériách už nie je dotovaná (zároveň ani nie je uprednostňujúcich kritériom)
Dátum Zariadenia Vyčlenená suma Vydané poukážky v hodnote Počet poukážok
08.10.2019 fotovoltaika 400 000 € 404 526 € 278
17.09.2019 kolektory 700 000 € 704 373 € 434
20.08.2019 fotovoltaika 500 000 € 463 791 € 328
06.08.2019 kolektory 700 000 € 699 018 € 421
25.06.2019 fotovoltaika 500 000 € 365 927 € 257
18.06.2019 kolektory 700 000 € 700 496 € 413
28.05.2019 fotovoltaika 500 000 € 306 026 € 226
21.05.2019 kolektory 700 000 € 702 312 € 422
30.04.2019 fotovoltaika 800 000 € 458 452 € 329
16.04.2019 kolektory 800 000 € 799 263 € 476
26.03.2019 fotovoltaika 800 000 € 799 282 € 585
19.03.2019 kolektory 800 000 € 799 541 € 490
Dátum Zariadenia Alokácia
Bratislavský kraj
Alokácia mimo
Bratislavského kraja
Počet poukážok Využitie poukážok
23.08.2018 kolektory   1 778 798 786 N/A
26.06.2018 kolektory   3 000 000 1 508 N/A
17.04.2018 kolektory   3 000 000 1 374 N/A
10.04.2018 fotovoltaika   1 650 000 584 N/A
27.02.2018 kolektory 770 000   325 85 %
06.02.2018 kolektory   2 350 000 1 086 88 %
23.01.2018 fotovoltaika   1 650 000 588 84 %
17.10.2017 kolektory   1 250 000 616 73 %
10.10.2017 fotovoltaika   950 000 328 79 %
19.09.2017 kolektory   2 000 000 1 017 79 %
08.08.2017 kolektory   1 100 000 525 80 %
11.07.2017 fotovoltaika   900 000 316 82 %
27.06.2017 kolektory   1 100 000 559 79 %
30.05.2017 kolektory   1 100 000 561 73 %
23.05.2017 kolektory 1 091 000   490 77 %
16.05.2017 fotovoltaika   900 000 306 85 %
02.05.2017 kolektory   1 500 000 767 81 %
18.04.2017 fotovoltaika   1 000 000 339 77 %
04.04.2017 kolektory   2 000 000 992 81 %
29.11.2016 kolektory   4 000 000 2 002 75 %
21.11.2016 fotovoltaika 500 000 2 000 000 782 79 %
06.09.2016 kolektory + fotovoltaika   4 000 000 1 824 85 %
02.02.2016 kolektory + fotovoltaika 500 000 6 500 000 3 216 70 %
01.12.2015 kolektory + fotovoltaika 470 000 2 780 000 1 453 53 %

* Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach sa poskytuje na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi domácnosťou a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a je poskytovaný domácnostiam z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk.
Spoločnosť QUEST elements s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.