Fotovoltaické panely – čistý zdroj elektrickej energie

Cena fotovoltaických panelov za posledné desaťročia drasticky klesla. Napríklad od roku 1975 o neuveriteľných 99,5 % (200-násobne) a od roku 2008 o viac ako 80 %! Na začiatku sa fotovoltaické panely používali kvôli ich neuveriteľnej nákladnosti takmer výhradne ako zdroj energie pre vesmírne družice, dnes cena energie z fotovoltaických panelov pri veľkých inštaláciách prekonáva cenu elektriny z konvenčných elektrární. V rámci novo budovaných energetických zdrojov fotovoltaika dokonca už dominuje! A vďaka štátnej podpore je to dnes už úplne konkurenčný zdroj elektriny aj pre domácnosti.

Fotovoltaické panely predstavujú jednoduchý a elegantný spôsob premeny slnečného žiarenia na elektrinu využívajúci fotoeletrický jav (mimochodom práve za jeho teoretické objasnenie dostal Albert Einstein Nobelovu cenu a paradoxne nie za jeho najslávnejšiu teóriu relativity). Tento efekt sa využíva v aplikáciách s nepatrným výkonom (napájanie drobných prenosných spotrebičov) až po elektrárne s výkonom v MW.

Prečo je fotovoltaika odrazu tak zaujímavá?

  • Značný pokles ceny fotovoltaických panelov súvisí s výrazným zlacnením technológií výroby a hlavne jej rozširovaním. Konečne! A to nielen vďaka tomu, že v Číne už vedia robiť aj kvalitné veci a pritom stále lacnejšie. Tento značný nárast výroby, s ktorým samozrejme súvisí pokles ceny, bol spôsobený aj podporou fotovoltaiky v mnohých krajinách sveta a vďaka tomuto prvotnému naštartovaniu sa z nej stáva úplne konkurenčný zdroj energie už aj bez štátnej podpory.
  • Centralizovaná produkcia elektriny a jej distribúcia je síce zaujímavá pre veľké energetické spoločnosti, ale tak trochu ekonomicky a fyzikálne nelogická. Nielen kvôli stratám pri prenose a distribúcii elektriny, ale aj kvôli nákladom na budovanie a udržiavanie rozvodných sietí elektriny. Napríklad cena samotnej dodanej elektrickej energie pre domácnosti je zhruba polovica celkovej sumy, ktorú za elektrinu platíte, zvyšok sú v podstate náklady na to, aby sa k vám táto elektrina dostala. Lokálne vyprodukovaná energia priamo na mieste jej spotreby je o to lacnejšia.
  • A predovšetkým, je to jeden z najčistejších a najperspektívnejších zdrojov elektriny, aj keď stále vnímaný ako alternatívny. Alternatívna energia bude alternatívna, pokiaľ nebude lacnejšia. A postupne nastáva čas, že začína byť skutočne lacnejšia. Iste, zatiaľ nie vždy a všade a pre každého a na všetko. Ale to nie je žiadny zdroj energie, ani neobnoviteľné zdroje. Áno, kedysi to bolo skôr o tom, aby sa „šetrilo“ životné prostredie, ale dnes to začína dávať finančný zmysel pre mnohých, takže si na domy dávajú panely hlavne preto, aby ušetrili peniaze.
Fotovoltaické panely