Využitie fotovoltaických panelov na výrobu elektrickej energie pre domácnosť

Dnes je už jednoduché vyrábať si elektrinu pre vlastnú potrebu aj priamo doma. Fotovoltaické panely sú cenovo dostupné aj pre domácnosti až do takej miery, že elektrina z nich dokáže byť lacnejšia ako zo siete.

Primárnym účelom a zámerom nainštalovania fotovoltaických panelov by mala byť výroba elektriny pre priamu spotrebu v domácnosti a tak ušetriť na elektrine, ktorú by ste inak brali zo siete. Pretože vzhľadom na legislatívnu situáciu a výkupné ceny sa dnes ani nedá uvažovať o tom, že by sa elektrina vyprodukovaná fotovoltaickými panelmi dodávala do siete a že by ste na tom nejako „zarábali“. Navyše, pri využití dotácie sa prebytky vyrobenej a nespotrebovanej elektrickej energie dodávajú do siete zadarmo.

Keďže elektrickú energiu je stále pomerne nákladné v domácnosti skladovať, dôležitou otázkou je, či je možné ako-tak zosúladiť produkciu a spotrebu.

Ako to funguje

Väčšina fotovoltaických elektrární sa pripája tak, aby fungovali „paralelne“ so sieťou (mierne odlišne fungujú niektoré ostrovno/hybridné systémy. Často sa takáto paralelne fungujúca fotovoltaika označuje ako on-grid alebo „sieťový“ systém.

Schéma on-grid fotovoltaického systému

Domácnosť je ako-keby „napájaná“ dvomi zdrojmi – z jednej strany fotovoltaika a z druhej strany elektrina z distribučnej siete.

Striedač/menič dodáva celú produkciu fotovoltaických panelov do elektroinštalácie domácnosti. Ak je spotreba v domácnosti vyššia ako produkcia panelov (panely nevyrábajú dostatok elektriny na pokrytie celej aktuálnej spotreby), potrebný zvyšok sa „doplní“ zo siete. Na druhej strane, ak panely produkujú viac ako sa v domácnosti spotrebuje, prebytok „preteká“ do siete.

Pritom nie sú potrebné žiadne ovládacie prvky, prepínače alebo niečo podobné. Funguje to elegantne „automaticky“ bez akýchkoľvek potrebných zásahov. Princíp je jednoduchý: menič o niečo zvyšuje napätie elektriny dodávanej z panelov voči sieťovému napätiu a tým zjednodušene „vytláča“ z domáceho rozvodu elektrinu z distribučnej siete. Elektrina z fotovoltaických panelov sa potom spotrebuje prednostne.

Paralelné pripojenie fotovoltaiky si vyžaduje aj oficiálne pripojenie fotovoltaickej elektrárne do distribučnej siete, bez ohľadu na to, či sa reálne bude niečo do siete dodávať alebo nie. Celý proces nie je najjednoduchší, ale pripravíme žiadosti a kompletnú dokumentáciu vyžadovanú distribučnými spoločnosťami na pripojenie, aby ste s tým mali minimum starostí.