Vzorové fotovoltaické zostavy

Tieto vzorové zostavy nie sú žiadne nemenné sety, slúžia na východiskovú orientáciu. Keďže spotreba elektrickej energie a jej priebeh je v každej domácnosti iná, zostavy fotovoltaických panelov prispôsobíme konkrétnym podmienkam, možnostiam a požiadavkám.

ON-GRID FOTOVOLTAICKÉ ZOSTAVY (BEZ BATÉRIÍ)

 

 • Panely Jinko Solar 280 Wp
 • Menič
   
 • Celková cena
 • Dotácia*
 •  Zaplatíte

2,24 kWp

 • 8 panelov
   
 • GoodWe NS 2,5 kW
 • 3 341 €
 • – 1 120 €
 • 2 22100

2,52 kWp

 • 9 panelov
   
 • GoodWe NS 2,5 kW
 • 3 588 €
 • – 1 260 €
 • 2 32800

2,80 kWp

 • 10 panelov
   
 • GoodWe NS 3,0 kW
 • 3 869 €
 • – 1 400 €
 • 2 46900

3,36 kWp

 • 12 panelov
   
 • GoodWe NS 3,6 kW
 • 4 549 €
 • – 1 500 €
 • 3 04900

 

 • Panely Q.Cells
  330 Wp
 • Menič
   
 • Celková cena
 • Dotácia*
 •  Zaplatíte

2,64 kWp

 • 8 panelov
   
 • Fronius Galvo 3,0 kW
 • 4 198 €
 • – 1 320 €
 • 2 87800

2,97 kWp

 • 9 panelov
   
 • Fronius Galvo 3,0 kW
 • 4 484 €
 • – 1 485 €
 • 2 99900

3,30 kWp

 • 10 panelov
   
 • Fronius Primo 3,5 kW
 • 4 783 €
 • – 1 500 €
 • 3 28300

3,96 kWp

 • 12 panelov
   
 • Fronius Primo 4,0 kW
 • 5 377 €
 • – 1 500 €
 • 3 87700

HYBRIDNÉ FOTOVOLTAICKÉ ZOSTAVY (S BATÉRIAMI)

 
 

 • Panely Q.Cells 330 Wp
 • Hybridný menič
 • Batérie
   
 • Celková cena
 • Dotácia*
 •  Zaplatíte

2,97 kWp
lítiové batérie

 • 9 ks
 • GoodWe GW3048-EM
 • Pylontech US2000B Plus 4,8 kWh
 • 7 091 €
 • – 1 485 €
 • 5 60600

2,97 kWp
olovené batérie

 • 9 ks
 • GoodWe GW3048-EM
 • IBG Drivetron
  7,2 kWh
 • 6 152 €
 • – 1 485 €
 • 4 66700

Uvedené ceny sú s DPH    

Stiahnuť
cenové kalkulácie

 
Stiahnite si podrobné cenové kalkulácie

 
Zašleme vám automaticky na e-mail podrobné cenové kalkulácie vzorových zostáv fotovoltaiky, aby ste sa mohli lepšie zorientovať.
Stiahnuť
cenové kalkulácie
Mám záujem
o obhliadku
a konzultáciu

 
Dohodnite si obhliadku a konzultáciu

 
 
Ak máte záujem o obhliadku vášho domu, chceli by ste sa poradiť, čo by bolo pre vás najvhodnejšie alebo máte záujem o presnú cenovú ponuku na konkrétnu zostavu pre váš dom, vyplňte údaje cez tlačidlo napravo a budeme vás kontaktovať.
Mám záujem
o obhliadku
a konzultáciu

Vo všetkých zostavách sú zahrnuté všetky komponenty a súčasti potrebné a vyžadované na prevádzkyschopnosť a funkčnosť fotovoltaického systému a tiež inštalácia a uvedenie do prevádzky, takže cena je za kompletný, nainštalovaný a plne funkčný systém.

 • Fotovoltaické panely Q.Cells, prvotriedne panely kórejskej výroby (záruka 12 rokov na produkt, 25 rokov na výkon – 85 % výkonu po 25 rokoch) alebo panely Jinko Solar od najväčšieho výrobcu fotovoltaických panelov na svete.
 • Konštrukcia na upevnenie panelov nemeckého výrobcu Schletter na šikmú strechu (konštrukcia na plochú strechu a kotvenie do strechy môže cenu navýšiť).
 • Striedač Fronius – špičkový striedač vyrábaný v Rakúsku (záruka 7 rokov) s prehľadným online monitoringom aj prostredníctvom smartfónu. V ECONOMY a hybridných zostavách striedače GoodWe veľmi solídnej kvality (záruka 5 rokov), ktoré sú v posledných rokoch jednými z najpoužívanejších meničov už aj v Európe, v Číne sú absolútnou jednotkou.
 • Rozvádzač, kabeláž – rozvádzač s potrebnými ochrannými prvkami podľa noriem, kabeláž DC aj AC.
 • Projektová dokumentácia, jednopólová schéma, revízna správa a ďalšia dokumentácia vyžadovaná na pripojenie k sieti, vypracovanie žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy a ďalšia administratíva.
 • Montáž, dopravné náklady, spotrebný materiál, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy.
 • Lítiové batérie majú životnosť aj 20 rokov (6 000 a viac cyklov pri 90 % hĺbke vybíjania). Cena za jeden cyklus v rovnakej kapacite počas životnosti batérií je dnes už takmer na polovici v porovnaní s olovenými batériami. Z tohto pohľadu je voľba zdanlivo jednoznačná, je to však tiež o rozložení investície, či ešte počkať, či ceny lítiových batérií výraznejšie poklesnú – teda či investovať do batérií naraz (na 20 rokov) alebo postupne (najskôr na zhruba 4-5 rokov a potom modernizovať).
 • Olovené batérie majú životnosť do 5 rokov (1 200 cyklov pri 80 % hĺbke vybíjania), po ich zostarnutí ich bude možné jednoducho vymeniť za nové, lítiové (alebo s inou novou technológiou), ktoré v tom čase už budú technologicky pokročilejšie a cenovo výhodnejšie, a to bez zásahu do ostatných komponentov. Výhodou takéhoto riešenia hybridnej fotovoltaickej elektrárne je modulárnosť, čo znamená, že náklady na prípadnú modernizáciu akumulácie budú nižšie ako pri iných riešeniach, kde by bolo potrebné vymeniť aj samotný (hybridný) striedač.

* Výška dotácie sa určuje podľa inštalovaného výkonu fotovoltaických panelov (500 €/kWp) a je maximálne vo výške 1 500 € alebo 50 % celkovej ceny nainštalovaného systému.
Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach sa poskytuje na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi domácnosťou a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a je poskytovaný domácnostiam z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk.
Spoločnosť QUEST elements s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.