Zameriavame sa na technológie na využívanie čistých zdrojov energií, ktoré ušetria peniaze vynakladané za energie a pritom znižujú dopad na životné prostredie a zdroje planéty, umožňujú ľuďom zodpovednejšie sa správať k prírode, planéte a jej zdrojom, a to na decentralizovanej úrovni

Ponúkame prostriedky na využívanie slnečnej energie pre domácnosti, ktoré sú zmysluplné, ekonomicky výhodné, prístupné, jednoduché a ich prevádzka si vyžaduje minimum starostí – nainštalujete a beží to samé. A pritom môžete mať dobrý pocit, že zbytočne nezaťažujete životné prostredie.

Šetrime peniaze aj planétu

Ján Žažo
Ján Žažozakladateľ
Veci sa nezmenia tým, že budeme bojovať proti existujúcej realite. Aby sa niečo zmenilo, je potrebné vytvoriť niečo nové, čo to existujúce prirodzene nahradí.
(“You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.”)
Buckminster Fuller

„Planet not Profit“

„Súčasné ekonomické systémy vznikli, keď sa existencia prírodných zdrojov, vzduchu, riek, oceánov aj pôdy zdala byť nekonečná a nemenná. Vyvinuli sa dávno pred tým, ako sme planétu začali vnímať ako zložitý organizmus, ktorým v skutočnosti aj je, kde je všetko prepojené a vzájomne súvisí.

Prevládajúce ekonomické systémy bez ohľadu na ich ideológiu sú v jednom ohľade podobné. Orientujú sa na zisk a preto sa sústreďujú na krátkodobé výnosy a potláčajú do úzadia dôsledky na životné prostredie. Nemajú zabudované mechanizmy na ochranu budúcich generácií a to nie ani za desiatky, nie ešte za stovky alebo tisíce rokov.

V jednom však máme výhodu. Chápeme, čo sa s našim svetom deje. Napríklad vieme, že uvoľňujeme do atmosféry skleníkové plyny rýchlosťou, akú Zem milióny rokov nezažila, a destabilizujeme tým klímu. Napriek tomu akoby to naša civilizácia popierala a nachádzala sa v stave akéhosi ochromenia. Naše poznatky nie sú v súlade s našimi činmi.

Ak je ale vyššia inteligencia charakteristickým znakom nášho druhu, mali by sme ju používať rovnako ako mnohé iné druhy svoje osobité prednosti, aby sme pomohli zaistiť prežitie svojho potomstva a teda (okrem iného) chrániť prírodný systém, ktorý nás udržuje pri živote.“

Takto nejako formuloval Neil deGrasse Tyson myšlienky Carla Sagana v mojom obľúbenom seriáli Cosmos: A Spacetime Odyssey. Síce jednoduché na pochopenie, ale nesmierne zložité na realizáciu. Zdá sa však, že nám nezostáva iné ako veriť, že sa to podarí, a pokúsiť sa o to.

Technológie, ktoré znižujú dopad činností človeka na životné prostredie a to dokonca pri nižších nákladoch existujú! A rozvíjajú sa! Ale ako to vyzerá na úrovni bežných ľudí? Zdá sa, že mnohých to zase až tak netrápi. Čo je tiež do istej miery pochopiteľné. Alebo je to tiež o tom, že možnosti sú obmedzené?

Bariéry čistých zdrojov energie nie sú primárne technologické, aj keď je tento dojem rozšírený. Je za tým mnoho iných záujmov. Pre jednotlivcov sú však okrem iného častou nevýhodou týchto technológií aj relatívne vysoké prvotné investície, ktorých návratnosť teda býva v rokoch (pre mnohých „dlhých“). To výrazne znižuje mieru ich rozšírenia, teda okrem mnohého iného…

Aj kvôli tomu chcem využiť tú svoju „inteligenciu“ práve v tejto oblasti a venujem sa „čistým“ zdrojom energie, ktoré nezaťažujú životné prostredie a budem sa snažiť ich robiť čo najdostupnejšími aj pre bežných ľudí. Svet určite nezmením, len sa jednoducho snažím urobiť aspoň niečo pre to…