Aké úspory energií je možné solárnymi kolektormi dosiahnuť

Po nákladoch na vykurovanie je príprava teplej vody je druhou najvyššou položkou nákladov na energiu v domácnosti. Priemerná spotreba teplej vody na jedného obyvateľa je na Slovensku 16 metrov kubických, teda 16 000 litrov vody ročne. Ak si tento údaj vynásobíte počtom osôb v domácnosti a cenou za ohrev teplej vody, dostanete sa na niekoľko stoviek eur, každý rok, čo je už číslo, ktoré môže poznačiť domáci rozpočet. Ohrevom vody solárnymi kolektormi, tiež nazývanými termické alebo slnečné kolektory, môžete ušetriť značnú časť týchto nákladov.

Zníženie nákladov na energie solárnymi kolektormi

Solárnymi kolektormi je možné pokryť 60 – 70 % ročnej potreby teplej vody v domácnosti, v lete takmer úplne, v prechodnom období a v zime zabezpečia jej predohrev, pričom voda sa dá aj v zime pri mrazoch ohriať na teplotou 40 až 50 °C, ak teda svieti slnko. Nie je však ekonomicky rozumné snažiť sa pokryť čo najviac spotreby, náklady potom zbytočne stúpajú a prínosy klesajú. Preto je stále potrebné počítať s ďalším doplnkovým zdrojom vykurovania, či je to plynový kotol, kotol na tuhé palivo, elektrina, prípadne za určitých podmienok tepelné čerpadlo.

Návratnosť solárnych kolektorov

Určitou nevýhodou a najväčším problémom väčšieho rozšírenia tohto spôsobu využívania slnečnej energie sú prvotné náklady. Stále väčšina ľudí jednoducho dá prednosť pravidelnému plateniu za klasické zdroje energie – elektrinu alebo plyn, ako by sa mali rozhodnúť investovať do solárnych kolektorov.

Možno si myslíte, že solárne systémy sú drahé, že nemáte na to peniaze. Na prvý pohľad sa to tak môže zdať. Ale napríklad aj auto alebo dom alebo mnohé iné veci sú pomerne drahé a napriek tomu ich má toľko ľudí, dokonca si často na ne berú úvery a hypotéky. Pretože ich potrebujú? Áno, potrebujú, rovnako však potrebujú aj teplú vodu. Tak v čom je rozdiel? Do veľkej miery je to len o uhle pohľadu. Stačí to možno nebrať z pohľadu, čo to stojí, ale čo to prinesie.

  • Návratnosť solárnych kolektorov s dotáciami môže byť v ideálnom prípade aj do 5 rokov. Závisí na spotrebe teplej vody (čím je spotreba vyššia, teda v princípe čím má domácnosť viac členov, tým je návratnosť kratšia) a na doterajšom spôsobe ohrevu teplej vody (návratnosť je najkratšia pri ohreve elektrickou energiou, v prípade plynu je to viac).

    Úspory nákladov solárnymi kolektormi

  • Náklady celého solárneho systému vrátane inštalácie – závisia od konkrétnej situácie (počet kolektorov, objem zásobníka, dĺžka pripojovacích potrubí a pod.) – sa s dotáciami pohybujú od 1 950 € do 2 200 €. Prevádzkové náklady sú minimálne, priemerne len 10 – 20 € ročne (spotreba elektriny na pohon obehového čerpadla so spotrebou do 20 – 25 W a výmena nemrznúcej kvapaliny v solárnom okruhu raz za 5 – 7 rokov).

  • Solárne kolektory sa teda úsporami energie „splatia“ aj za 5 – 7 rokov a potom ešte ďalších 20 – 30 rokov (možno aj viac) pracujú prakticky „zadarmo“ a prinesú úspory v násobkoch prvotnej investície. Z tejto perspektívy, bez solárnych kolektorov prichádzate každým dňom o možnosť, že o niekoľko rokov sa vám investované prostriedky vrátia a potom budete mať teplú vodu od jari do jesene prakticky zadarmo.

Šetrenie zdrojov planéty

Ekonomické prínosy sú dôležité, pre mnohých rozhodujúce, ale pre mnohých je rovnako dôležitý aj ten pocit, že zbytočne nezaťažujete našu planétu. Iste, nie každému na tom záleží, ale to nevadí, ak sa rozhodnete pre kolektory, tak toto je určitý bonus.

Vždy, keď si niečo kupujete, svojim spôsobom tým aj hlasujete za svet, aký chcete.
A o niekoľko desaťročí budú naše deti žiť vo svete, ktorý je ovplyvnený našimi dnešnými rozhodnutiami.

Priemerná domácnosť môže na ohrev teplej vody potrebovať ročne približne 2 – 4 000 kWh energie ročne. Napríklad z tony hnedého uhlia je možné získať cca. 2 500 – 3 000 kWh a stále fungujú viaceré tepelné elektrárne spaľujúce uhlie. Zemný plyn má výhrevnosť cca. 10 kWh/m³. Teda na ohrev vody by sa spotrebovalo 200 – 400 m³ zemného plynu.

Z toho dokážu kolektory pokryť dve tretiny. A to je už pomerne dosť. Ušetrenie takmer tony uhlia alebo 150 – 300 m³ zemného plynu. Len na teplú vodu. V jednej domácnosti. Každý rok. Stojí to za zamyslenie?