Vzorové zostavy solárnych kolektorov na ohrev teplej vody

Tieto vzorové zostavy nie sú žiadne nemenné sety, slúžia na východiskovú orientáciu. Keďže podmienky a situácia každej domácnosti nie sú rovnaké, zostavy na ohrev teplej vody prispôsobíme konkrétnym podmienkam, možnostiam a požiadavkám. Uvedené ceny môžu byť aj nižšie – najmä ak nie sú potrebné všetky prvky solárneho systému, napríklad už máte zásobník vody, ktorý je možné použiť aj pre solárny okruh.

 
 

  •  
    Kolektory
  • Účinná plocha
  • Tepelný výkon
  • Bojler Dražice
  • Celková cena
  • Dotácia*
  •  Zaplatíte

S
2-3 osoby

  • 2 x
    TS 300
  • 3,56 m²
  • 2,47 kW
  • 200 l
  • 3 172 €
  • 1 233 €
  • 1 93900

M
3-4 osoby

  • 2 x
    TS 500
  • 4,52 m²
  • 3,13 kW
  • 250 l
  • 3 511 €
  • 1 562 €
  • 1 94900

L
3-5 osôb

  • 3 x
    TS 300
  • 5,34 m²
  • 3,70 kW
  • 300 l
  • 3 949 €
  • 1 750 €
  • 2 19900

XL
4-6 osôb

  • 3 x
    TS 500
  • 6,78 m²
  • 4,69 kW
  • 300 l
  • 4 339 €
  • 1 750 €
  • 2 58900

Uvedené ceny sú s DPH    

Stiahnuť
cenové kalkulácie

 
Stiahnite si podrobné cenové kalkulácie

 
Zašleme vám automaticky na e-mail podrobné cenové kalkulácie vzorových zostáv solárnych kolektorov, aby ste sa mohli lepšie zorientovať.
Stiahnuť
cenové kalkulácie

 
 

  •  
    Kolektory
     
  • Účinná plocha
  • Tepelný výkon
  • Bojler
  • Celková cena
  • Dotácia*
  •  Zaplatíte

M
2-3 osoby

  • 2 x
    VITOSOL 100-FM SVKF
  • 4,00 m²
  • 2,62 kW
  • 200 l
  • 3 424 €
  • 1 312 €
  • 2 11200

M+
3-4 osoby

  • 2 x
    VITOSOL 100-FM SVKF
  • 4,00 m²
  • 2,62 kW
  • 250 l
  • 3 824 €
  • 1 312 €
  • 2 51200

L
3-5 osôb

  • 2 x
    VITOSOL 100-FM SV1F
  • 4,6 m²
  • 3,02 kW
  • 300 l
  • 4 240 €
  • 1 511 €
  • 2 72900

Uvedené ceny sú s DPH    

Solárnymi kolektormi ušetríte až 2/3 súčasných nákladov na ohrev vody.

Keďže žiadna domácnosť nie je rovnaká a neexistuje univerzálne riešenie, pripravíme vám konkrétnu cenovú ponuku prispôsobenú presne vašej situácii.

Mám záujem
o obhliadku
a konzultáciu

 
Dohodnite si obhliadku a konzultáciu

 
 
Ak máte záujem o obhliadku vášho domu, chceli by ste sa poradiť, čo by bolo pre vás najvhodnejšie alebo máte záujem o presnú cenovú ponuku na konkrétnu zostavu pre váš dom, vyplňte údaje cez tlačidlo napravo a budeme vás kontaktovať.
Mám záujem
o obhliadku
a konzultáciu

Vo všetkých zostavách sú zahrnuté všetky komponenty a súčasti potrebné a vyžadované na prevádzkyschopnosť a funkčnosť solárneho systému a tiež montáž a uvedenie do prevádzky, takže cena je za kompletný, nainštalovaný a plne funkčný systém.

  • Slnečné termické kolektory Thermosolar TS 300 alebo TS 500, vyrábané u nás (záruka 12 rokov).
  • Konštrukcia na upevnenie kolektorov na šikmú strechu (škridla, plech, asfaltové šindle a pod.), v prípade plochej strechy je cena za konštrukciu mierne vyššia a ďalej môže cenu ovplyvniť kotvenie alebo zaťaženie konštrukcie.
  • Solárny bojler Dražice OKC 200/250/300 NTRR/SOL (záruka 5 rokov) s objemom 200/250/300 litrov v zostavách Thermosolar alebo bojler Viessmann.
  • Solárny okruh – nerezové vlnovcové potrubie alebo medené rúrky, obe so solárnou EPDM izoláciou, v dĺžke 30 m, t.j. 2 x 15 m, spojovací a upevňovací materiál na solárne potrubie, pripojenie potrubia na kolektory a bojler, expanzná nádrž, nemrznúca kvapalina.
  • Ovládanie a nútený obeh – riadiaca jednotka, čerpadlová jednotka s energeticky úsporným čerpadlom, snímače teploty pre bojler a kolektory a ich prepojenie na riadiacu jednotku.
  • Montáž, pripojenie sa súčasný prívod studenej vody a rozvod teplej vody, dopravné náklady, spotrebný materiál, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy.

V uvedených cenách nie je zahrnutá doplnková elektrická vyhrievacia špirála pre bojler a prípadné pripojenie bojlera k existujúcemu okruhu ohrevu vody kotlom (plynovým, na tuhé palivo a pod.).

* Výška dotácie sa určuje podľa tepelného výkonu kolektorov (400 – 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov) a je maximálne vo výške 1 750 € alebo 50% celkovej ceny nainštalovaného systému.
Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach sa poskytuje na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi domácnosťou a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a je poskytovaný domácnostiam z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk.
Spoločnosť QUEST elements s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.