Zásady ochrany súkromia a osobných údajov

Platnosť od: 23.05.2018

Aké osobné údaje zhromažďujeme:

Zhromažďujeme nasledujúce kategórie údajov:

  • V prípade, ak vyplníte formulár na zaslanie podrobnej cenovej kalkulácie, formulár s požiadavkou na obhliadku/konzultáciu alebo kontaktný formulár, môžeme v nich požadovať údaje ako: meno, e-mail, telefónne číslo, obec/mesto. Tieto údaje sú potrebné a využívame ich výhradne pre následnú telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu vo vzťahu k danému záujemcovi/potenciálnemu zákazníkovi/obchodnému prípadu.

  • Na našich stránkach využívame nástroj Google Analytics. V prípade, že navštívite tieto stránky, automaticky sa môžu vytvárať záznamy o vašej návšteve. Tieto záznamy zahŕňajú rôzne informácie o návšteve na stránkach a slúžia pre účely štatistík a meraní. Ukladajú sa vo forme cookie súborov, pre podrobnejšie informácie si pozrite odsek „Súbory cookie – ako fungujú?“ Informácie tohto charakteru sú anonymizované, žiadnym spôsobom ich nepriraďujeme a ani z princípu nevieme/nedokážeme priradiť k osobným informáciám, ktoré vyplníte v kontaktných formulároch, ani žiadnym iným spôsobom ich nevieme/nedokážeme priradiť k iným osobným údajov, ktoré by ste nám mohli poskytnúť.

Prečo spracovávame osobné údaje:

  • Vaše osobné údaje z kontaktných formulárov môžeme využiť na komunikáciu s vami ohľadom požiadaviek alebo otázok, ktoré ste nám zaslali.

  • Agregované údaje o návštevách stránok (pomocou nástroja Google Analytics) slúžia na analýzu a vyhodnocovanie návštevnosti našich stránok.

Aké opatrenia sa prijímajú na ochranu osobných údajov:

Obmedzujeme prístup k našim databázam obsahujúcim osobné údaje len na oprávnené osoby, a tie ich využívajú len za účelom kontaktovania prostredníctvom telefónu alebo e-mailu v rámci riešenia obchodného prípadu. Vaše osobné údaje nepredávame, neprenajímame ani iným spôsobom neposkytujeme tretím stranám.

Práva dotknutých osôb:

Návštevníci stránok ako aj osoby zaujímajúce sa o naše produkty a služby majú dodatočné práva:

  • Máte nárok na kópiu svojich údajov. Ak chcete získať kópiu vašich osobných údajov zaslaných v kontaktných formulároch, kontaktujte nás na ochrana.sukromia@quest.sk.

  • Máte nárok na opravu svojich údajov. Ak chcete opraviť vaše osobné údaje zaslané v kontaktných formulároch, kontaktujte nás na ochrana.sukromia@quest.sk.

  • Máte právo na zmazanie vašich údajov. Ak chcete zmazať vaše osobné údaje zaslané v kontaktných formulároch, kontaktujte nás na ochrana.sukromia@quest.sk.

Súbory cookie – ako fungujú:

Naše stránky používajú súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré do vášho počítača posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštívite. Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodne súbor cookie vytvoril. Ak si chcete prečítať ďalšie informácie o týchto technológiách a o tom, ako fungujú, pozrite si napríklad allaboutcookies.org.

Prečo používame súbory cookie:

Súbory cookie slúžia pre potreby nástroja Google Analytics, ktorý používame, aby sme mali prehľad o návštevnosti našich stránok. Akékoľvek dáta zozbierané týmto spôsobom budú použité len v súlade s týmito podmienkami použitia a podmienkami použitia spoločnosti Google.

Zmeny Zásad ochrany súkromia a osobných údajov:

V prípade aktualizácie/zmeny týchto Zásad ochrany súkromia a osobných údajov, umiestnime upozornenie na takúto zmenu na tomto mieste najmenej 30 dní pred zmenou týchto Zásad.