Zelená domácnostiam II - dotácie pokračujú: solárne kolektory od 22.06., fotovoltaika od 29.06.

Stav čerpania prostriedkov vyčlenených do konca roku 2020 (údaje sú v %) – posledná aktualizácia: 10.08.

Solárne kolektory: 61% (z 3 000 000 €)

Fotovoltaika: 74% (z 1 500 000 €)

Výsledkom našej práce je viac ako

0

zákazníkov

šetriacich náklady za energie a životné prostredie

0

kW

inštalovaného výkonu solárnych systémov

0

nainštalovaných
solárnych kolektorov a fotovoltaických panelov

0

kWh ročne

vyprodukovanej energie nami nainštalovanými solárnymi systémami