Zelená domácnostiam II - dotácie na slnečné kolektory a fovotoltaiku

Stav čerpania prostriedkov vyčlenených do konca roku 2020 (údaje sú v %) – posledná aktualizácia: 11.11.

Solárne kolektory: 69% (z 3 000 000 €)

Fotovoltaika: 100% (z 1 500 000 €)

Výsledkom našej práce je viac ako

0

zákazníkov

šetriacich náklady za energie a životné prostredie

0

kW

inštalovaného výkonu solárnych systémov

0

nainštalovaných
solárnych kolektorov a fotovoltaických panelov

0

kWh ročne

vyprodukovanej energie nami nainštalovanými solárnymi systémami

Inštalácie QUEST elements