Pri stavbe domu (aj vzhľadom na nové požiadavky na energetickú hospodárnosť domov) čoraz viac ľudí uvažuje o solárnom systéme. Mnohí z nich však rozhodnutie odložia na čas, keď bude dom (takmer) hotový – veď tých starostí je pri stavbe aj tak dosť. Keď je však stavba už hotová, solárny systém sa inštaluje komplikovanejšie a náklady sú vyššie, často je to aj na úkor funkčnosti a vzhľadu.

Bez ohľadu na to, či sa pre solárny systém (kolektory alebo fotovoltaiku) napokon aj rozhodnete, je veľmi rozumné pri stavbe domu urobiť predpípravu na kolektory alebo fotovoltaiku, ideálne oboje. Náklady nie sú veľké náklady a neskôr sa to môže veľmi hodiť.

Predpríprava pre solárne kolektory

 • Potrubie z „technickej miestnosti“ pod strechu
  • Medené rúrky (priemer 18 mm) alebo nerezová vlnovcová rúra (DN 16) s EPDM (SSH) izoláciou 19 mm. Pri lisovaných medených tvarovkách používať tvarovky so solárnym O-krúžkom/tesnením (FKM), ktoré má požadovanú odolnosť voči vysokým teplotám. Ďalej (vedľa potrubia) natiahnuť kábel (na senzor na kolektoroch) 2×0,75 mm (dvojžilový s prierezom 0,75 mm).

  • Na solárne potrubie nepoužívajte plastohliník (Al-PEX), PPR (polypropylén), prípustná, ale nie vhodná je oceľ (nie pozinkovaná). Izoláciu nepoužívajte polyetylénovú (Tubolit, Mirelon a pod.) ani kaučukovú s odolnosťou do 105 °C, prípustná, ale opäť nie najvhodnejšia, je izolácia z minerálnej vlny. Odporúčame používať výhradne EPDM s odolnosťou do 180 °C (t.j. SSH, nie chladiarenská KKS do 150 °C).

 • Bojler s výmenníkom na solárny okruh
  • Objem s objemom aspoň 200 litrov, ideálne 250 až 300 litrov, s voľným tepelným výmenníkom na pripojenie solárneho okruhu ku kolektorom.

  • Bojler bez voľného výmenníka na solárny okruh alebo s príliš malým objemom (pod 200 litrov) si bude vyžadovať výmenu/doplnenie bojlera a tým dodatočné náklady, ktorým sa dá predísť.

Predpríprava pre fotovoltaiku

 • Káblová chránička spod strechy do „technickej miestnosti“ a odtiaľ samostatný kábel do hlavnej rozvádzačovej skrinky s ističmi
  • Chránička spod strechy do technickej miestnosti (alebo kde by ste chceli umiestniť menič) s vnútorným priemerom 10-16/18 mm, ideálne s už predpripravenou šnúrkou na následné pretiahnutie lanka a káblov hlavne pri zložitejších trasách. Z technickej miestnosti natiahnuť samostatný kábel (CYKY 3×2,5 mm) do hlavného rozvádzača (ukončený samostatným ističom 16A).

  • Fotovoltaika sa síce dá pripojiť do elektroinštalácie domu v zásade kdekoľvek (ak je tam dostatočne hrubý kábel), ale ideálne je mať na všetky ističe (aj pre fotovoltaiku) na jednom mieste.

Pri plochej streche tiež kotvenie na konštrukciu a prestup strechou

 • Predídete tak dodatočnému zaťažovaniu konštrukcie na kolektory/panely stovkami kíl až tonami betónu, pravdepodobne na to strecha ani nebola projektovaná.
  • Kotvenie konštrukcie predpripraviť ideálne nerezovými kombi skrutkami alebo závitovými tyčami (minimálne M12, používame M16). Ďalej prestup strechou nerezovým potrubím (vieme dať vyrobiť na mieru), plastové (kanalizačné) rúry nie sú určené do exteriéru vystavenému UV žiareniu, po rokoch plast degraduje a začne sa rozpadať.

  • Na plochých strechách je často tepelná izolácia (polystyrén) pod najvrchnejšou izolačnou vrstvou (fóliou), vtedy je umiestnenie kolektorov alebo fotovoltaiky zaťažením konštrukcie alebo kotvením technicky veľmi komplikované (a drahé) a často až nerealizovateľné (tepelná izolácia nie je určená na nesenie záťaže).

Predprípravu na kolektory aj fotovoltaiku samozrejme vieme inštalovať vopred, prípadne podrobnejšie vysvetlíme požiadavky vášmu vodo/elektro/inštalatérovi.