Čoraz častejšie sa stretávame s „nápadom“ (potenciálnych) zákazníkov využiť fotovoltaiku na dome (alebo aj špeciálnom fotovoltaickom tzv. „carporte“) na nabíjanie elektromobilu, ak by si ho (časom) kúpili.

Vieme ponúknuť aj takéto riešenie! I keď má v súčasnosti ešte obmedzenia:

 • Kapacita batérií elektromobilov je rádovo v desiatkach kilowatthodín – začína pri najmenších elektromobiloch na 20 – 30 kWh, pri elektromobiloch so slušným dojazdom aj cez 50 kWh (taká Tesla Model 3 má batérie s kapacitou 50 – 75 kWh podľa modelu).
  Na druhej strane, fotovoltaika pre rodinný dom sa priemerne dimenzuje na 2 – 4 kW, napr. panely s výkonom 3 kWp vyprodukujú v „sezóne“ (apríl-september) priemerne 15 – 20 kWh za deň.
  To by ešte šlo, pretože nie každý deň sa najazdia stovky kilometrov (na 100 km elektromobil spotrebuje 15 – 20 kWh), a teda fotovoltaika by vo väčšine prípadov dokázala batériu dobiť.
  Veľkým obmedzením je však, že elektromobil by musel cez deň čo najviac parkovať pri dome, aby mohol využívať elektrinu z fotovoltaiky a mohol sa priebežne dobíjať. A to je pre väčšinu ľudí veľmi nepraktické. Ak teda väčšinou nepracujú z domu…

 • I keď dnes na trhu nie je široký výber komerčne dostupných zariadení na nabíjanie elektromobilov z fotovoltaiky, objavili sa však už prvé lastovičky – napr. menič Solaredge HD Wave s integrovanou nabíjačkou elektromobilov. Pri tomto meniči sa dá okrem iného nastaviť nabíjanie elektromobilu len z „prebytkov“ produkcie fotovoltaiky, ktoré sa nespotrebujú priamo v domácnosti, samozrejme aj ďalšie iné módy nabíjania elektromobilu.

 • Aj napriek týmto obmedzeniam vieme dodať a nainštalovať fotovoltaický systém, ktorým si budete vedieť nabíjať elektromobil čisto len z fotovoltaiky (samozrejme aj zo siete kedykoľvek to bude potrebné), ak budete ochotní akceptovať to, že elektromobil bude musieť väčšinu času parkovať pri dome.

A dovolíme si ešte zopár myšlienok k názoru, že elektromobily sú „slepou uličkou“, niektoré argumenty majú totiž racionálny základ.

 • Nevieme predpovedať budúcnosť a vývoj technológií, ale keď už by sa nič výraznejšie nezmenilo v batériách, skôr by sme sa priklonili k názoru, že elektromobily nie sú slepá „ulička“, ale „odbočka“, aj to potrebná.
  Myslíme si, že odklon od fosílnych palív (a teda aj benzínu, nafty) bude v budúcich desaťročiach nevyhnutný. Elektromobily s batériami (aj hybridné) sú dnes prvým krokom, nemusia byť však konečným.

 • Veľký potenciál (to si myslíme už 20 rokov) má v automobiloch vodík (ako prostriedok akumulácie energie). To je známe už dávno, prečo sa teda doteraz (takmer) vôbec nevyužíva? Vysvetlenie nie je až tak zložité – kto by budoval infraštruktúru na distribúciu vodíka – keď nemá „odberateľov“, teda vodíkové autá. A na druhej strane, kto by si kupoval vodíkové auto (aj keď ho mnohé automobilky ponúkajú), keď nemá kde „natankovať“. Niečo ako o tom vajci a sliepke, že čo bolo prvé.
  Vodíkové autá sú však tiež v podstate elektrické autá, ale ako zdroj energie nevyužívajú batérie ale stlačený vodík, ktorý je potom palivovým článkom transformovaný na elektrinu. V súčasnosti je teda hlavným obmedzením vodíkových elektromobilov neexistujúca infraštruktúra distribúcie vodíku a aj z tohto dôvodu jeho prevládajúca výroba zo zemného plynu.

 • Preto elektromobily s batériami ako „potrebná odbočka“, aby sa veci pohli ďalej – totiž z hľadiska dostupnosti infraštruktúry na distribúciu energie pre elektromobily majú batériové elektromobily ohromnú výhodu – distribučná sieť elektriny je dávno vybudovaná a elektrina je dostupná takmer všade (iste, aj táto sieť má pre nabíjanie elektromobilov svoje obmedzenia, hlavne kapacitné).

 • Keď budú elektromobily rozšírenejšie, postupne môže byť zdroj energie, a to elektrina z elektrární, nahradzovaný práve vodíkom, ktorý má oproti batériám zaujímavé výhody (oveľa vyššia „hustota“ energie a tiež oveľa rýchlejšie „dotankovanie“). A ďalšou zaujímavou výhodou vodíka je, že sa dá pomerne jednoducho elektrolýzou vyrábať a akumulovať na neskoršie použitie aj doma. Technologicky nič zložité, ale opäť, kto by to komerčne ponúkal, keď nie sú kupujúci. Do vývoja v tejto oblasti však investujú značné prostriedky aj „veľkí hráči“ (žiadna konšpirácia, ale prečo asi?).

 • Samozrejme, vývoj nebude zrejme skokový, ale postupný – napríklad ako sú dnes hybridné automobily na benzín a elektrinu/batérie, rovnaký koncept postupného prechodu hybridnými batériovo/vodíkovými elektromobilmi sa zdá byť schodná cesta.
  Ešte raz, vývoj si predpovedať nedovolíme, súčasnosť a trendy sú jedna vec, ale budúcnosť nás môže prekvapiť novými technologickými objavmi a pokrokmi. A vždy sa tešíme, keď sa objavia nové, ktoré smerujú k zodpovednejšiemu využívaniu zdrojov planéty.

 • Aby sme neopomenuli, pre budúcnosť môže byť veľkou výhodou batériových elektromobilov tzv. smart grid. Nevýhodou obnoviteľných zdrojov (hlavne slnka a vetra) je premenlivosť a problematická predvídateľnosť produkcie. Ak by sa však elektromobily (alebo dostatočne veľká väčšina) pri každom zaparkovaní kdekoľvek pripojili k smart grid, mohli by slúžiť ako súčasť globálneho batériového úložiska na vyrovnávanie týchto nepravidelností. Aj smart grid je však dnes skôr v rovine vízií (aj keď bez závažnejších technologických obmedzení), viac-menej ide o investície a hlavne ochotu investovať do takejto transformácie.

 • Ako sa hovorí, uvidíme… kam pôjde vývoj a či sa presadí viac vodík, alebo smart grid, ani kombinácia nie je vylúčená, skôr si myslíme, že je najpravdepodobnejšia.